Articles posted by Admin

By / Kolom
OLEH banyak sejarawan, di antaranya Philip Khuri Hitti melalui bukunya History of the Arabs (2008), khilafah Abbasiyah disebut sebagai era keemasan peradaban Timur. Bahkan secara agak hiperbolis, Baghdad yang menjadi ibu kota dinasti ini, oleh Marshal Hodgson dalam karya ...
Read More